Over ons

Visie

De samenleving, dat zijn wij allemaal. Iedereen neemt deel aan de samenleving en geeft deze vorm – hoe bescheiden of hoe zichtbaar dan ook. Ieder individu heeft iets unieks te bieden aan de maatschappij: speciale talenten of vaardigheden, competenties, ideeën, alswel vastberadenheid om hiermee iets te doen.

Verschil - zowel in leeftijd, cultuur, afkomst, geloof, lichamelijk vermogen of seksuele geaardheid - brengt nieuwe perspectieven met zich mee. Een positieve houding tegenover verschil en diversiteit is nodig om tot waardevolle innovaties met betrekking tot de samenleving te komen.

 

 

Missie

Inclusive Works werkt aan een samenleving die niet uit- maar insluit. Hoe bereiken wij dat?

  • Wij geven advies aan organisaties over hoe zij diversiteit in hun dagelijkse werk tot stand kunnen brengen.
  • Wij ontwikkelen en voeren projecten uit om duurzame relaties tussen individuen onderling en groepen in de samenleving op te bouwen.
  • Wij voeren hoogwaardig onderzoek uit dat inzicht verschaft in de processen en motieven van beslissingen en acties.
  • Wij verrichten evaluaties, niet alleen van ons eigen werk, maar ook van de initiatieven van anderen.

Team

Wij werken met een diverse groep mensen, bestaande uit onderzoekers en professionals met een brede en stevige theoretische input of juist een verrijkende praktische achtergrond. Deze mensen stellen ons in staat om kwalitatief hoogwaardige projecten uit te voeren, evenals verantwoorde onderzoeks-, evaluatie-, en adviesdiensten met betrekking tot onderwerpen als discriminatie, diversiteit, inclusief denken en werken, integratie, minderheden, nationalisme en politiek.

 

Ook hebben wij samenwerkingsverbanden met bemiddelaars en vrijwillige coaches die werken met mensen van verschillende (culturele) achtergronden.


Bestuur

Peter Zwaga, voorzitter

Peter Zwaga was jarenlang de persvoorlichter/communicatieadviseur voor FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken.


 

Vera Marinelli, secretaris

Vera Marinelli studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie hield ze zich op basis van verschillende staf- en beleidsfuncties bezig met migratie, diversiteit en integratie en de Europese samenwerkingen op deze terreinen. Daarnaast volgde ze journalistiek en communicatiecursussen aan de Hogeschool Utrecht en ontwikkelde ze zich tot (eind)redacteur. Ook zette ze zich actief in voor de sociale huursector en bewonersparticipatie, als bestuurssecretaris van een huurdersorganisatie.

 

Ferdinand Hagen, penningmeester

Ferdinand Hagen werkt in Utrecht en heeft meerdere nevenfuncties (gehad) waarin hij de rol van penningmeester heeft vervuld.


Medewerkers

Laura Coello Eertink, directrice

Laura Coello Eertink heeft zich tussen 2002 en 2007 bezig gehouden met ontwikkelingshulp in verschillende landen. Middels een tweede masteropleiding heeft zij zich gespecialiseerd in mensenrechten, nationalisme, multiculturalisme en anti-discriminatie. Ze heeft meer dan 10 jaar werkervaring als onderzoeker, beleidsmaker en projectleider in die velden.


Maan Alhaj Omar, vrijwilliger

Ik ben architect en kom uit Syrie. Van 2000 tot 2006 werkte ik als designer (in een maatschap). Ik ontwierp onder meer een ziekenhuis, een school, een villa, flats en een vliegveld in Aleppo. Van 2006 tot 2014 gaf ik leiding aan een gemeentelijk stedenbouwkundig bureau met 15 mensen die werkten aan bestemmingsplannen en aan een stedenbouwkundig masterplan voor Aleppo.
Nu ben ik vrijwillger bij Inclusive Works om Nederlands te oefenen.

Manny Ghoul

Ik kom uit Algerije en woon in Nederland sinds februari 2018. Ik ben Neuroloog en heb zowel in Algerije als in Parijs zeven jaar als Neuroloog gewerkt. Nu ben ik bezig met mijn diploma herkenning om hier als Neuroloog te mogen werken.

Als vrijwilliger bij Inclusive Works, wil ik mijn Nederlands verbeteren, me blijven ontwikkelen en me voorbereiden om in Nederland te werken. 

Solveig Kreinsen, vrijwilligster

Solveig heeft recent haar 'Bachelor of Arts Degree in European Studies' behaald. Tegenwoordig studeert ze 'Legal Research' in Utrecht. Als vrijwilligster bij Inclusive Works hoopt ze meer inzicht te ontwikkelen in integratie vanuit zowel Nederlandse als andere Europese perspectieven.  Samenwerkingen met
professionals                              
Judith Ferrier
Karin Kuwahara
Wilma Vis
Giovanni Massaro   

Volg ons op Twitter en Instagram

'Like' ons op Facebook

 

 

Arbeidsethos

Inclusive Works zorgt er op een actieve manier voor dat haar medewerkers en samenwerkingspartners zich ervan bewust zijn dat ze geen haat mogen zaaien of discrimineren om volledig aan onze ethische normen te kunnen voldoen. Bent u benieuwd welke ethische normen Inclusive Works hanteert? Hieronder vindt u de volledige versie van onze integriteitscode en internet protocol. 

Integrity Code.pdf 

Internet Protocol.pdf