diversiteit, integratie, social inclusie, minderheden, integratie, discriminatie, migratie, homoseksualiteit, jongeren, ouderen, gender

Onderzoek

We zijn trots op de kwaliteit van ons onderzoek. Dit is mogelijk omdat wij een team hebben met verschillende (Master) achtergronden, taalvaardigheden en kwalitatieve en kwantitatieve expertise; met name in de sociale wetenschappen.

Voorbeelden van ons onderzoek zijn:

  • Inclusief beleid op de werkplek: Factoren die bijdragen aan (het creëren van) een inclusieve werkvloer 
  • EERLIJK ZEGGEN: Selectiepraktijken van de Uitzendbranche in Utrecht

In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft Inclusive Works onderzoek gedaan naar selectieprocessen van uitzendbureaus. Dit met het doel om enkele good practices te identificeren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid van minderheden. Tevens vroeg de Gemeente ons om na te gaan of gehanteerde selectieprocedures van Utrechtse uitzendbureaus (onbewust) tot discriminatie (van minderheden) leiden. Hiervoor zijn interviews gehouden met medewerkers van dertien uitzendbureaus in Utrecht. Onder de ondervraagden zijn eigenaren van uitzendbureaus, intercedenten en managers.

Tijdens de interviews hebben wij de respondenten gevraagd om ons uitgebreid te vertellen hoe zij mensen werven, beoordelen en plaatsen. Ook is een aantal vragen gesteld die inzicht verschaffen in de mate waarin de keuze voor een kandidaat-uitzendkracht de functie en functie-eisen reflecteert.

Het volledige onderzoek: Rapport Eerlijk Zeggen definitief met cover.pdf

 


 

 

 

 

 

  • Significant Difference? Een vergelijkende analyse van multicultureel beleid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk