Advies

Steeds meer organisaties willen een Diversiteits- en Inclusiestrategie (D&I) ontwikkelen en implementeren. Een aantal worstelt met vragen, zoals:

  • Waar begin ik: welke functies, op welk niveau, met welke doelgroep(en)?
  • Hoe zorg ik ervoor dat D&I geaccepteerd wordt door bestaande medewerkers?
  • Hoe borg ik de veranderingen in de organisatie?

Inclusive Works beschouwt een D&I als een langetermijn veranderingstraject die gevolgen heeft voor de structuur en cultuur van uw organisatie. Een strategie die ervoor zorgt dat iedereen gewaardeerd wordt voor zjin/haar unieke kenmerken (competenties, talenten en krachten) en als onderdeel van het team.

Interesse?

Neem contact met ons op voor advies rondom de ontwikkeling en implementatie van uw D&I strategie.