diversiteit, integratie, social inclusie, minderheden, integratie, discriminatie, migratie, homoseksualiteit, jongeren, ouderen, gender

Migranten & Verkiezingen

Wat weten recente migranten over de Nederlandse democratie? Wat willen ze nog weten? Wat zouden ze nog moeten weten? Een nieuw project met recente migranten en raadsleden.

Inclusief beleid op de werkplek

Welke factoren dragen bij aan (het creëren van) een inclusieve werkvloer? Lees het in ons onderzoek!

Lees meer...

Hate Speech

Heeft u wel eens te maken (gehad) met Hate Speech als slachtoffer of bijstander?

Lees hier wat u eraan kunt doen!

Onze organisatie

Inclusive Works spant zich in voor een samenleving waaraan iedereen op gelijke voet kan en wil deelnemen. Dit doet deze stichting door te adviseren, projecten uit te voeren, onderzoek te verrichten en te evalueren.Black Lives Matter in Nederland: een verdiepend interview

Duizenden mensen in verschilllende Nederlandse steden hebben de afgelopen tijd meegedaan aan demonstraties in het kader van Black Lives Matter. Wat zit er achter deze slogan? En wat kan eenieder doen om in het dagelijks leven een bijdrage te leveren aan meer gelijkheid en gelijkwaardigheid voor Nederlanders van Afrikaanse afkomst? Deze en andere vragen stelde Laura Coello, Oprichter van Inclusive Works, aan vier professionals van Afrikaanse komaf:

Laura te Hennepe - Psycholoog en Unconscious bias trainer bij Franklin Covey
Leroy Lucas - Jeugdcoach
Sherida Zorg - Manager Diversiteit Rijksmuseum
Timothy Akinbile - Assistent Zakelijk leider bij Het Huis Utrecht & Projectleider bij PACT Utrecht

Communicatie in tijden van Corona

Wat opvalt in de communicatiestrategie van de Nederlandse overheid met betrekking tot het Covid-19, is dat er vaak uitgegaan lijkt te worden van een publiek dat Nederlands spreekt en geen andere communicatieve beperkingen heeft. Andere groepen worden daarbij vergeten. Vooral in het begin, maar ook nu nog. Op 27 februari 2020 was op een uitzending van de NPO over de Coronacrisis te zien hoe een dove demonstrant een bord omhoog hield, met daarop het verzoek een gebarentolk in te zetten tijden belangrijke uitzendingen over de Coronacrisis. Wouter Bolier, woordvoerder voor Ieder(in), een belangengroep voor mensen met een beperking of chronische aandoening, deelt die mening. 'Mensen, inclusief diegenen met een beperking, hebben recht op makkelijk toegankelijke informatie. Dat is een mensenrecht.' Mensen die geen Nederlands spreken hebben op een vergelijkbare manier te maken met een gebrek aan goede informatie. Om op de hoogte te blijven vallen ze noodgedwongen terug op degenen uit hun eigen netwerk die Nederlands spreken of begrijpen. Nieuwswebsite Dutchnews heeft daarom een overzicht gemaakt van de belangrijkste feiten omtrent Covid-19 in Nederlands, en dit vertaald naar het Engels: Coronavirus in the Netherlands, what you need to know.

Hate Speech bestrijden; ook in 2020

Inclusive Works werkt hard aan het agenderen van Hate Speech op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Naast het agenderen hebben wij concrete instrumenten ontwikkeld en breed verspreid. Momenteel zijn we bezig, samen met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, met het ontwikkelen van een nieuw instrument dat kennis over Hate Speech toegankelijker maakt voor, onder meer, een jong publiek. We verwachten dit instrument in 2020 te presenteren.

50 jaar migratie van gastarbeiders

Het jaar 2019 staat in het teken van 50 jaar arbeidsmigratie naar Nederland. (Reizende) tentoonstellingen, documentaires, boeken en nog meer kun je dit jaar bezoeken, zien of kopen.

Bron: Atlas Cultureel Centrum

Workshop inclusief beleid op de werkvloer

Het onderzoek "Inclusief beleid op de werkplek: factoren die bijdragen aan (het creëren van) een inclusieve werkvloer" is uit en de eerste twee workshops zijn gegeven! Wilt u met uw organisatie meer kans maken op een succesvolle implementatie van inclusief beleid, vraag dan een workshop aan.

Nederland van 2de naar 12de in de internationale LHBTI+ lijst. Inclusive Works voorloper in het bestrijden van Hate Speech

Het 8ste jaaroverzicht van ILGA-Europe heeft de vooruitgang op nationaal niveau per land onderzocht in de 12 maanden van januari tot december 2018. The Rainbow Map & Index: https://rainbow-europe.org/#8651/0/0 geeft een beeld van hoe het beleidslandschap er op dit moment uitziet, terwijl het Jaaroverzicht ook probeert de vraag ‘wat komt hierna?’ te beantwoorden. Teneinde de juridische en beleidssituatie van de LHBTI+ groep in Nederland te verbeteren, beveelt ILGA-Europe onder meer aan wetten en beleid inzake haatmisdrijven in te voeren, die expliciete bescherming bieden tegenover haat-gemotiveerde misdaden op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Inclusive Works is hierin een voorloper. Sinds 2016 zet inclusive Works zich in om Hate Speech wetten -en wat een ieder kan doen bij Hate Speech- breder bekend te maken bij iedereen in Nederland; inclusief de LGBTI+ gemeenschap. Samen met experts hebben we het handboek 'Hate Speech: wat kan ik eraan doen?' geschreven. Ook geven wij workshops aan professionals en gastlessen aan jongeren.

Presentatie 'Hate Speech: Let's Talk' tijdens het Symposium 'Zichtbaar, veilig en weerbaar' in het kader van de MidZomerGracht festival (MZG) 2019.

Inclusie: wat kun jij doen?

Met deze video nodigen wij jou uit om te lachen naar mensen die zich mogelijk buitengesloten voelen. Op deze manier zet je de eerste stap naar inclusie!

Volg ons op Twitter of Instagram 

'Like' ons op Facebook 

 

Een kinderboek waarin iedereen zich herkent?

Write & Unite is één van onze projecten en richt zich op opname van culturele diversiteit en minderheidsgroepen in de kinderliteratuur. De volgende kinderboeken zijn uit deze wedstrijd voortgekomen en kunt u bij ons bestellen via onze contactpagina

De Grote Oma-Talentenshow

Prijs: €14,95 exclusief verzendkosten.
Alleen beschikbaar in het Nederlands.

 

 

Prinses Nina

Prijs: €14,95 exclusief verzendkosten.
Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

 

 


Tellen en rijmen met de familie Muis

Prijs: €12,95 exclusief verzendkosten.
Beschikbaar in het Nederlands en Engels.