Intensief Nederlands voor Hoog Opgeleide Werkzoekenden - INHOW

Sinds 2014 biedt Inclusive Works het INHOW programma: Intensief Nederlands voor Hoog Opgeleide Werkzoekenden. Dit programma wil de kansen van Nederlandse jongeren met een buitenlandse afkomst in het vinden van een passende baan vergroten. Dit gebeurt door het aanbieden van zeer intensieve coaching Nederlands aan hoog opgeleiden (hbo of wo) met een buitenlandse afkomst gedurende een periode van ongeveer vijf maanden. De deelnemers worden begeleid door coaches met ruime werkervaring of een eigen bedrijf én een hoog niveau Nederlands. De aandacht wordt gevestigd op het gebruik van de juiste vocabulaire, zinsconstructie, grammatica en het voorkomen van veelvoorkomende fouten daarin.

 

Meest recentelijke INHOW'er: Nasim from Afganistan - Iran

Mijn naam is Nasim en ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Afghanistan, maar ik ben geboren in Iran. Ik woon sinds 2010 hier in Nederland. Ik moest hier asiel aanvragen, omdat ik een politieke vluchteling ben. In Iran heb ik op de middelbare school gezeten. Toen besloot ik om naar Nederland toe te komen.

Van 2010 tot halverwege 2012 kon ik niets doen in afwachting van mijn asielprocedure. Ik ging wel af en toe Nederlandse lessen volgen om de taal beter te kunnen leren. In het studiejaar 2013/2014 heb ik hogeronderwijs schakeljaar gedaan. Dat is een soort vooropleiding voor anderstalige studenten om zich voor te bereiden op een hbo-of master opleiding. Tegelijkertijd heb ik mijn staatsexamen Nederlands niveau B2 gehaald. Dat is net genoeg om te beginnen met een opleiding op hbo niveau. Ik ben vooral geïnteresseerd in politiek, geschiedenis, wiskunde, cultuur en maatschappij.

Ik zal in september 2016 met mijn master opleiding politicologie beginnen. Ik hou me graag bezig met politiek en alles wat met politiek te maken heeft. Ik lees dagelijks de kranten en ik kijk naar het nieuws van CNN,BBC en nog andere buitenlandse media, zodat ik mijn kennis up to date/actueel kan houden en altijd op de hoogte van politieke gebeurtenissen blijf. Als politicus moet je goed kunnen analyseren en conclusies trekken en dat zijn zaken waar ik goed in ben. Ik hoop dat ik ooit iets goed voor alle mensen kan doen.

Ik moet nog mijn Nederlandse schrijfvaardigheid verbeteren, want een opleiding op zo’n hoog niveau zou echt moeilijk kunnen zijn als je de taal niet goed beheerst. Ik lees graag Nederlandstalige boeken in de hoop dat ik over voldoende taalkennis zal beschikken. Enkele dagen geleden ben ik in contact gekomen met mevrouw Laura Coello en ik doe nu mee met het programma INHOW. Het programma wordt door Inclusive Works aangeboden. Inclusive Works is een organisatie die werkt voor een betere samenleving door het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeken en projecten en advies te geven aan andere omtrent diversiteit. Bovendien zijn het onderzoeken om beter te kunnen beslissen en acties te nemen  enkele van hun belangrijke taken.

 

Het programma Intensief Nederlands voor Hoogopgeleiden Werkzoekenden - INHOW helpt jongeren en volwassenen om hun schrijfvaardigheid te verbeteren, zodat ze makkelijker aan een baan komen of verder kunnen studeren. Dit programma wil de kansen van buitenlandse jongeren die hier in Nederland wonen vergroten, zodat ze ook in de toekomst iets voor de Nederlandse samenleving kunnen betekenen. Ik word begeleid gedurende een periode van ongeveer vijf maanden door een coach met veel werkervaring en een hoog Nederlandse niveau. Het programma zal mij ook helpen om mijn woordenschat te vergroten en het juiste vocabulaire en grammatica te gebruiken. Bovendien het zal ook helpen om minder taalfouten te maken, wat nodig is om opdrachten op hoog niveau te kunnen uitvoeren. Ik ontvang via e-mail acht opdrachten. Die worden nagekeken door twee coaches: mijn Nederlandse coach en een coach die vooral kijkt naar structuur, formaat, presentatie en inhoud. De feedback verloopt via de e-mail en na iedere opdracht heb ik een week de tijd om de tweede versie op te sturen. Het maken van deze opdrachten zullen mij helpen om mijn Nederlands te verbeteren en mijn kansen te vergroten om mijn toekomstige opleiding succesvol te kunnen afronden.


Inclusive Works dankt Peter van der Brugghen voor zijn inzet als coach Nederlands van Nasim en wenst Nasim en Peter veel plezier en succes! 


Voor meer informatie over dit programma of interesse om deel te nemen als deelnemers of coach, neem contact op met Inclusive Works.

 


Introductie INHOW

Steeds vaker moeten jongeren na het behalen van een studie op hbo- of wo-niveau een lange weg afleggen om een baan op dat niveau te bemachtigen. Dit is met name het geval bij allochtone jongeren. Onderzoek heeft aangetoond dat zo’n 23% van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een buitenlandse afkomst werkloos is1. Dit percentage ligt voor autochtone jongeren in dezelfde leeftijdscategorie veel lager, namelijk 9,6%.

De Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt (2010) laat zien dat potentiële werkgevers vaak twijfels hebben over de geschiktheid van een kandidaat gebaseerd op het taalgebruik van de sollicitant  in  zijn sollicitatiebrief of tijdens het gesprek. Werkgevers hebben vaak het idee dat kandidaten van een niet-westerse herkomst tekort zouden schieten in onder andere taalbeheersing en de wijze waarop zij zich tijdens een sollicitatiegesprek presenteren. Hierdoor komen zij vaak niet door de sollicitatieprocedure heen. 

Inclusive Works wil dat deze jongeren aan het eind van dit programma hun taalvalkuilen erkennen en deze zelfstandig (of met behulp van, bijvoorbeeld, het Groene Boekje of online middelen)  verbeteren en op deze manier hun kansen op het vinden van een passende baan vergroten. Tevens wordt gekeken in hoeverre het werk dat zij leveren overeenkomt met de verwachtingen van werkgevers. Het programma duurt 6 maanden (8 opdrachten). De deelnemers betalen 300 euro voor het volledige programma (50 euro per maand) voor hun deelname.