Europees project Fair Signs

Tussen 21-27 september 2014 hebben jongeren uit Roemenië, Polen, Duitsland en Nederland elkaar ontmoet op Schlos Trebnitz (Berlijn). Tijdens deze week hebben ze ervaren hoe het is om jongeren te zijn in een andere Europese land. Nog belangrijker, zij hebben samen gezocht naar de betekenis van 'Fair play': met elkaars verschillen omgaan om ervoor zorgend dat niemand buiten de groep valt!

Hieronder volgen de lessen die wij uit deze week hebben getrokken.

Inclusive Works organiseert en stimuleert initiatieven om een samenleving te bevorderen waarin iedereen, ongeacht leeftijd, cultuur, afkomst, geslacht of kunnen, op gelijke voet kan en wil deelnemen. Het Fair Signs project dat werd uitgevoerd in Trebnitz, Duitsland van 21 tot 27 september 2014 bracht jongeren uit verschillende landen, met verschillende achtergronden, competenties en belemmeringen bijeen om één inclusieve omgeving te creëren waarin elk individu mee kon doen. Inclusive Works was de Nederlandse partner in dit internationaal project.

Er deden vier groepen jongeren uit Polen, Duitsland, Roemenië en Nederland aan het project mee. De Poolse en Duitse groepen, tussen de 12 en 16 jaar oud, hadden gehoorproblemen waarvan de Poolse groep complete doof was, en de Duitse groep gehoorapparaten- en implantaten had waardoor ze slechts gedeeltelijk in staat waren te horen. De derde groep, de Roemenen, waren tussen de 15 en 17 jaar oud; zij hadden verder geen bepekingen maar kwamen uit SOS kinderdorpen in Boekarest en Sibiu waar zij samen wonen onder toezicht van een zogenaamde ‘sociale moeder’. De Nederlandse deelnemers hadden geen specifieke beperkingen maar waren vooral geïnteresseerd in het contact maken en communiceren met andere jongeren uit andere landen. Het doel van deze week was het bevorderen van interactie tussen de verschillende Europese deelnemers met verschillende culturele achtergronden en beperkingen zodat zij elkaars leefwerelden beter leren te begrijpen.

Tijdens de Fair Signs week zagen wij dat sport de beste manier was om inclusie tussen de jongeren te genereren en bevorderen. Er werden twee voetbalwedstrijden georganiseerd waar zowel de doven/slechthorende jongeren als de horende jongeren aan meededen. De teams waren op een zodanige manier samengesteld dat elk team deelnemers had uit elk land. Bij de samenstelling van de teams is ook gelet op de verschillende leeftijden en beperkingen van de jongeren. Voor de deelnemers waren de wedstrijden erg uitdagend: zij konden immers niet altijd schreeuwen, maar waren genoodzaakt om andere manieren te vinden om aan de bal te komen, bijvoorbeeld door met hun armen zwaaien. Op deze manier ervoeren de deelnemers Fair Play: zij zorgden ervoor dat niemand buiten de groep viel en dat iedereen op gelijke voet kon meedoen aan de wedstrijd.

Het concept ‘inclusie’ werd niet alleen tijdens het sporten belicht, maar ook tijdens een aantal interactieve workshops. Een zeer interessante workshop, gegeven door Mischa Woutersen die Inclusive Works vertegenwoordigde, zorgde ervoor op een heel bijzonder manier dat de deelnemers nadachten over inclusie, namelijk via het bouwen van een stadion die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. De deelnemers werden gevraagd om twee stadia te bouwen: één voor rolstoelgebruikers en één voor kinderen. Op deze manier dachten de deelnemers niet alleen actief na over de benodigdheden en faciliteiten voor rolstoelgebruikers en kinderen, maar waren ze tegelijkertijd ook genoodzaakt om met nauw samen te werken met elkaar en zo dus (nieuwe) manieren te vinden om bijvoorbeeld aan te geven waar zij het restaurant wilden plaatsen in het stadion.

Voor een horend persoon die geen gebarentaal verstaat kan het soms erg moeilijk zijn om zichzelf te uitten naar slechthorenden. Omgekeerd ervoeren slechthorenden precies hetzelfde probleem. Ook zij ondervinden deze problemen omdat de horenden niet ‘hun taal’ spreken. De gebarenstaaltolken die met de Duitse en Poolse groep mee waren, speelden dan ook een uiterst belangrijke rol. Zij zorgden ervoor dat de communicatie tussen de doven en horenden soepel verliep.

Een aantal deelnemers kreeg gedurende de week een groeiende belangstelling in gebarentaal en ‘praatten’ dan ook steeds makkelijker met de Duitse en Poolse deelnemers in gebarentaal. Dit gebeurde met name tijdens de lunch pauzes en de toegewezen vrije tijd, die een belangrijke factor bleek te zijn als het ging om groepsintegratie. Vrije tijd werd gebruikt om bijvoorbeeld samen kaartspelen te spelen of om met elkaar te praten. De technologie speelde hierbij een grote rol: vele gesprekken zijn tot stand gekomen met behulp van google translate of de notities applicaties op smartphones.

Ook via andere wegen werd het leggen van contact tussen de deelnemers bevorderd. Zo is er op de tweede avond een welkomsfeest georganiseerd en op de laatste avond een afsluitfeest inclusief barbecue en kampvuur. Deze twee gelegenheden bleken zeer succesvol te zijn. Tijdens het welkomsfeest was iedereen samen aan het dansen op de ‘Ketchup song’ en tegen het einde van de week hadden we al een Duits-Roemeens koppel!

Inclusive Works is heel trots om als partner mee te hebben gedaan aan dit project dat als doel de bevordering van groepsintegratie en inclusiviteit heeft. Het is niet verrassend om te zien dat sport en spel de beste middelen zijn om inclusiviteit onder jongeren tot stand te brengen. Echter, het Fair Signs project heeft ook laten zien dat hoewel het erg belangrijk is om specifieke workshops en activiteiten te organiseren om het thema incluisviteit onder de aandacht te brengen, het net zo belangrijk is om jongeren te voorzien van vrije tijd die zij naar eigen wens kunnen besteden. Zo krijgen jongeren de kans om zelf contact op te zoeken met andere jongeren; ongeacht nationaliteiten, leeftijden of beperkingen.

The Youth project “Fair Signs” was organised by: Schloß Trebnitz – Bildungs- und Begegnungsstätte and Kreisau-Initiative e.V. (Germany), Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Poland), SOS Satele Copiilor (Romania) and the Fair Signs Group Netherlands with support from Inclusive Works (Netherlands).  

         

This initiative was funded with the support from the “Youth in Action" programme of the European Commission and the "F.C. Flick Stiftung".

 

 

 

Het volledige programma van de Faiir Signs week 2014 vind je hier:

Fair Signs uitnodiging final.pdfSave

Volg ons op Twitter of Instagram 

'Like' ons op Facebook 

 

Een kinderboek waarin iedereen zich herkent?

Write & Unite is één van onze projecten en richt zich op opname van culturele diversiteit en minderheidsgroepen in de kinderliteratuur. De volgende kinderboeken zijn uit deze wedstrijd voortgekomen en kunt u bij ons bestellen via onze contactpagina

De Grote Oma-Talentenshow

Prijs: €14,95 exclusief verzendkosten.
Alleen beschikbaar in het Nederlands.

 

 

Prinses Nina

Prijs: €14,95 exclusief verzendkosten.
Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

 

 


Tellen en rijmen met de familie Muis

Prijs: €12,95 exclusief verzendkosten.
Beschikbaar in het Nederlands en Engels.