Enter

Inclusive Works is één van de zeven partners in het nieuwe Europese project Migrascope.

Doel van dit project is het bevorderen van de integratie van migranten en vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de mogelijke mismatch van verwachtingen die werkgevers en werkzoekenden met een migratie-achtergrond hebben ten aanzien van werk. Verschillende culturele achtergronden brengen vaak verschillende percepties ten aanzien van werk met zich mee. Dit kan leiden tot misverstanden tussen migranten en werkgevers, waardoor de integratie in het werkproces wordt belemmerd. Centrale vraag van het project is dan ook hoe het de bewustwording over cultureel verschillende percepties kan worden verhoogd en hoe daarop ingespeeld kan worden door zowel werkgevers als werkzoekenden.

Dit zal enerzijds gebeuren door good practices te bepreken en uit te voeren op de werkplek. Daarbij zal de methode van transnationale work-shadowing worden benut. Bij deze methode wordt niet alleen mondeling informatie uitgewisseld, maar zien deelnemers aan een werkbezoek ook daadwerkelijk hoe in de praktijk in een ander land wordt gewerkt aan de integratie van migranten en vluchtelingen op de werkvloer. 

Anderzijds gebeurt het door de capaciteiten en vaardigheden van zowel migranten als werkgevers om integratie in het werkproces te bevorderen te versterken. Dit gebeurt onder meer door middel van workshops en seminars. De resultaten en good practices zullen worden verwerkt in interactieve e-tools.

 Het project Migrascope wordt geleid door het Institute of Baltic Studies (IBS) in Estland. Inclusive works is bij dit project betrokken als Nederlandse partner
Naast de IBS en inclusieve works zijn SwIdeas AB in Zweden, de Kaunas University of Technology (KTU) in Litouwen, Het Vredesinstituut (TPI) in Slovenië, ZAK in Duitsland en de Institute of Public Affairs (IPA)in Polen bij het project betrokken.

 

 

Het project wordt gefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) van de Europese commissie.

 Save


Save
Save

Enter

Flyers

Een van de resultaten van ons 2-jarig Europese Unie project is dat wij een 5-talige flyer hebben ontwikkeld met aanbevelingen voor WERKGEVERS en WERKNEMERS (met een migratie-achtergrond) voor een duurzame werkrelatie. De flyer vind u hieronder:

Nederlands: Leaflet IW Dutch FINAL.pdf 

Engels: Leaflet IW English FINAL.pdf

Arabisch: AR_Leaflet IW Arabic.pdf

Tigrynia (Eritrese taal): Leaflet IW Tigrynia language 1.pdf

Turkish: Turkish_Leaflet IW English FINAL.pdf


S

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union